El- och värmeproduktion med ångturbiner 22-26 oktober 2018

Ångturbinutbildning för kraftvärmeverk och massabruk Nu kan ni boka utbildning för personal som jobbar med ångturbin, generator och deras kringsystem. Kursen är upplagd för att ge deltagarna trygghet i det dagliga arbetet med er anläggning.Vi går igenom start, stopp, rondning, periodiska prov, utvärdering av driftdata och underhåll.   Ångturbin och generator Under dagarna diskuterar vi […]

El och värmeproduktion med ångturbiner 21 – 25 maj 2018

Ångturbinutbildning för kraftvärmeverk och massabruk Nu kan ni boka utbildning för personal som jobbar med ångturbin, generator och deras kringsystem. Kursen är upplagd för att ge deltagarna trygghet i det dagliga arbetet med er anläggning.Vi går igenom start, stopp, rondning, periodiska prov, utvärdering av driftdata och underhåll.   Ångturbin och generator Under dagarna diskuterar vi […]

El- och värmeproduktion med ångturbiner 15-19 januari 2018

Ångturbinutbildning för kraftvärmeverk och massabruk Nu kan ni boka utbildning för personal som jobbar med ångturbiner, generatorer och deras kringsystem.   Kursen är upplagd för att ge deltagarna trygghet i det dagliga arbetet med er anläggning. Vi går igenom start, stopp, rondning, periodiska prov, utvärdering av driftdata och underhåll. Under dagarna diskuterar vi ångturbinens delar […]

Utbildningar

TurbinePro arbetar för att höja våra kunders kunskap om ångturbiner, synkrongeneratorer och deras kringsystem.   Vi erbjuder ångturbinutbildningar ute på er anläggning eller i vårt…