El- och värmeproduktion med ångturbiner 11-15 maj 2020

Ångturbinutbildning för kraftvärmeverk och massabruk

Nu kan ni boka utbildning för personal som jobbar med ångturbin, generator och deras kringsystem.

Kursen är upplagd för att ge deltagarna trygghet i det dagliga arbetet med er anläggning.Vi går igenom start, stopp, rondning, periodiska prov, utvärdering av driftdata och underhåll.

 

Ångturbin och generator

Under dagarna diskuterar vi ångturbinens delar och funktion – turbinhus, rotor, skovlar, ledskenor, lager, axeltätningar, reglerventiler, snabbstängningsventiler, avtappningar, intappningar.

Vi pratar om generatorns delar och funktion – stator, rotor, lindningar, magnetisering, synkronisering, aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt, elnät, generatorskydd och generatorbrytare.

Vi går igenom anläggningen – ångpannor, ångnät, ångkvalité, vattenbehandling, fjärrvärme, oljesystem, hydraulsystem, kylsystem, spärrånga, läckageånga, dränage mm.

Vi resonerar oss igenom termodynamiken utan att fastna i formler och beräkningar.När vi diskuterar olika system kommer vi gå igenom deltagarnas egna anläggningar – därför skall flödesscheman tas med för ångsystem, spärrånga/läckageånga, smörjolja, hydraulolja, kondensorer och kylsystem.

Kursen innehåller mycket praktiska demonstrationer, labbar, diskussioner och övningar. Alla moment inleds väldigt grundligt så deltagarna behöver inga speciella förkunskaper, momenten slutar på en hög förståelsenivå där vi tittar på hur turbin, generator och kringsystem arbetar ihop med resten av anläggningen.Dessutom ingår förberedande självstudiemoment för att maximera nyttan av utbildningen. Självstudierna omfattar kraft-historik, allmän turbin/generatorkunskap, Sveriges energiproduktion och arbete med flödesscheman.

TurbinePro arbetar praktiskt med små klasser (max 12 deltagare) och vi håller till i vårt utbildningscenter/labbhall i Skelleftehamn. Tiderna är anpassade så deltagarna kan flyga in på måndag morgon och hem på fredag eftermiddag.

Ni kan läsa mer om utbildningen här