TurbinePro administrerar och arrangerar 2 nätverksträffar varje år. Målsättningen är att lära av varandra samt av inbjudna föreläsare. Normalt är det 50 – 60 deltagare vid våra träffar, informationen flödar och stämningen är hög.   Det äldsta nätverket startade 2011 för anläggningar med Siemensturbiner tillverkade i Tyskland och Tjeckien. Vi hade den första turbinträffen hos Umeå Energi och vi har träffats 2 dagar/år sedan dess. Siemens är inbjudna varje år och brukar skicka en handfull deltagare som håller föredrag och är med i diskussionerna. Under dagarna diskuteras driftfrågor, underhållsfrågor, utförda underhållsarbeten, risker, förbättringar etc. Varje år brukar föreläsare bjudas in som håller föredrag om olika ångturbin/generatorämnen.   2014 startade vi ett nytt nätverk som ursprungligen var för anläggningar med ångturbiner < 15 MW, numer är den effektbegränsningen borttagen så alla anläggningar som vill vara med är välkomna. I denna grupp samlas anläggningar med ångturbiner tillverkade av ABB, AEG, Allen, Blohm & Voss, Dresser-Rand, Fincantieri, KKK, M+M, MAN, Nadrowski, Peter Brotherhood, Shinko, Siemens, Skoda, TGM och Triveni. Upplägget är det samma men tillverkarna är inte inbjudna eftersom de är så många.

Turbinnätverk för Siemensturbiner

2018 kommer vi träffas 2 dagar på Arlanda 23-24 januari

2017 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2016 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2015 träffades vi 2 dagar hos Mälarenergi i Västerås

2014 träffades vi 2 dagar hos Sundsvall Energi

2013 träffades vi 2 dagar hos Bomhus Energi i Gävle

2012 träffades vi 2 dagar hos Söderenergi i Södertälje

2011 träffades vi 2 dagar hos Umeå Energi

 

Turbinträff på Arlanda 23-24 jan 2018

Turbinnätverk för alla turbinmärken

2017 kommer vi träffas 2 dagar hos Landskrona Energi 24-25 oktober

2016 träffades vi 2 dagar hos Vattenfall Uppsala

2015 träffades vi i 2 dagar hos Uddevalla Energi

2014 startade vi detta nätverk hos Vattenfall i Haninge.

 

Turbinträff i Lanskrona 24-25 oktober 2017