TurbinePro administrerar och arrangerar en nätverksträffar varje år. Målsättningen är att lära av varandra samt av inbjudna föreläsare.Senast var vi 97 deltagare från 37 anläggningar, både massabruk och kraftvärmeverk deltar.Det är nätverk så den bästa informationen kommer från andra anläggningar med samma turbinleverantör eller samma problem – det viktiga är att informationen flödar och stämningen är hög.

 

Ångturbindagarna på Arlanda 21-22 januari 2020

 

 

Det första nätverket startade 2011 för anläggningar med Siemensturbiner tillverkade i Tyskland och Tjeckien. Vi hade den första turbinträffen hos Umeå Energi och vi har träffats 2 dagar/år sedan dess. Siemens är inbjudna varje år och brukar skicka en handfull deltagare som håller föredrag och är med i diskussionerna.

Under dagarna diskuteras driftfrågor, underhållsfrågor, utförda underhållsarbeten, risker, förbättringar etc.Varje år brukar föreläsare bjudas in som håller föredrag om olika ångturbin/generatorämnen.

 

2014 startade vi ett andra nätverk som ursprungligen var för anläggningar med ångturbiner < 15 MW, numer är den effektbegränsningen borttagen så alla anläggningar som vill vara med är välkomna. I denna grupp samlas anläggningar med ångturbiner tillverkade av ABB, AEG, Allen, Blohm & Voss, Dresser-Rand, Fincantieri, KKK, M+M, MAN, Nadrowski, Peter Brotherhood, Shinko, Siemens, Skoda, TGM och Triveni.Upplägget är det samma men tillverkarna är inte inbjudna eftersom de är så många.

 

Turbinnätverk för Siemensturbiner

2019 hade vi en gemensam träff för båda nätverken på Arlanda

2018 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2017 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2016 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2015 träffades vi 2 dagar hos Mälarenergi i Västerås

2014 träffades vi 2 dagar hos Sundsvall Energi

2013 träffades vi 2 dagar hos Bomhus Energi i Gävle

2012 träffades vi 2 dagar hos Söderenergi i Södertälje

2011 träffades vi 2 dagar hos Umeå Energi

Turbinnätverk för alla turbinmärken

2019 hade vi en gemensam träff för båda nätverken på Arlanda

2017 träffades vi 2 dagar hos Landskrona Energi

2016 träffades vi 2 dagar hos Vattenfall Uppsala

2015 träffades vi i 2 dagar hos Uddevalla Energi

2014 startade vi detta nätverk hos Vattenfall i Haninge.