TurbinePro administrerar och arrangerar en nätverksträffar varje år. Målsättningen är att lära av varandra samt av inbjudna föreläsare.
Senaste åren har vi varit 100 deltagare från 35-40 anläggningar, både massabruk och kraftvärmeverk deltar.
Det är nätverk så den bästa informationen kommer från andra anläggningar med samma turbinleverantör eller samma problem – det viktiga är att informationen flödar och stämningen är hög.

TurbinePros ångturbindagar lockade energiföretag och skogsindustrier

Ångturbindagarna – givande nätverk för kraftvärmeverk och massabruk

Det första nätverket startade 2011 för anläggningar med Siemensturbiner tillverkade i Tyskland och Tjeckien. Vi hade den första turbinträffen hos Umeå Energi och vi har träffats 2 dagar/år sedan dess. Siemens är inbjudna varje år och brukar skicka en handfull deltagare som håller föredrag och är med i diskussionerna.

Under dagarna diskuteras driftfrågor, underhållsfrågor, utförda underhållsarbeten, risker, förbättringar etc.
Varje år brukar föreläsare bjudas in som håller föredrag om olika ångturbin/generatorämnen.

2014 startade vi ett andra nätverk som ursprungligen var för anläggningar med ångturbiner < 15 MW, numer är den effektbegränsningen borttagen så alla anläggningar som vill vara med är välkomna. I denna grupp samlas anläggningar med ångturbiner tillverkade av ABB, AEG, Allen, Blohm & Voss, Dresser-Rand, Fincantieri, KKK, M+M, MAN, Nadrowski, Peter Brotherhood, Shinko, Siemens, Skoda, TGM och Triveni.

2019 slog vi ihop båda nätverken och i fortsättningen blir det en träff varje år tis-ons vecka 4.

Turbinnätverk för Siemensturbiner

2020 hade vi en gemensam träff för båda nätverken på Arlanda

2019 hade vi en gemensam träff för båda nätverken på Arlanda

2018 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2017 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2016 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2015 träffades vi 2 dagar hos Mälarenergi i Västerås

2014 träffades vi 2 dagar hos Sundsvall Energi

2013 träffades vi 2 dagar hos Bomhus Energi i Gävle

2012 träffades vi 2 dagar hos Söderenergi i Södertälje

2011 startade detta nätverk med 2 dagar hos Umeå Energi

Turbinnätverk för alla turbinmärken

2020 hade vi en gemensam träff för båda nätverken på Arlanda

2019 hade vi en gemensam träff för båda nätverken på Arlanda

2017 träffades vi 2 dagar hos Landskrona Energi

2016 träffades vi 2 dagar hos Vattenfall Uppsala

2015 träffades vi i 2 dagar hos Uddevalla Energi

2014 startade detta nätverk med 2 dagar hos Vattenfall i Haninge.