TurbinePro administrerar och arrangerar 2 nätverksträffar varje år. Målsättningen är att lära av varandra samt av inbjudna föreläsare. Normalt är det 50 – 60 deltagare vid våra träffar, informationen flödar och stämningen är hög.   Det äldsta nätverket startade 2011 för anläggningar med Siemensturbiner tillverkade i Tyskland och Tjeckien. Vi hade den första turbinträffen hos Umeå Energi och vi har träffats 2 dagar/år sedan dess. Siemens är inbjudna varje år och brukar skicka en handfull deltagare som håller föredrag och är med i diskussionerna. Under dagarna diskuteras driftfrågor, underhållsfrågor, utförda underhållsarbeten, risker, förbättringar etc. Varje år brukar föreläsare bjudas in som håller föredrag om olika ångturbin/generatorämnen.   2014 startade vi ett nytt nätverk som ursprungligen var för anläggningar med ångturbiner < 15 MW, numer är den effektbegränsningen borttagen så alla anläggningar som vill vara med är välkomna. I denna grupp samlas anläggningar med ångturbiner tillverkade av ABB, AEG, Allen, Blohm & Voss, Dresser-Rand, Fincantieri, KKK, M+M, MAN, Nadrowski, Peter Brotherhood, Shinko, Siemens, Skoda, TGM och Triveni. Upplägget är det samma men tillverkarna är inte inbjudna eftersom de är så många.

Turbinnätverk för Siemensturbiner

2019 kommer vi ordna en gemensam träff för båda nätverken på Arlanda 22-23 januari

2018 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2017 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2016 träffades vi 2 dagar på Arlanda

2015 träffades vi 2 dagar hos Mälarenergi i Västerås

2014 träffades vi 2 dagar hos Sundsvall Energi

2013 träffades vi 2 dagar hos Bomhus Energi i Gävle

2012 träffades vi 2 dagar hos Söderenergi i Södertälje

2011 träffades vi 2 dagar hos Umeå Energi

Turbinträff på Arlanda 22-23 januari 2019

Turbinträff på Arlanda 23-24 jan 2018