El- och Värmeproduktion med ångturbiner 30/10-3/11 2017

Inbjudan till ångturbinutbildning Nu är det dags att boka utbildning för er personal som jobbar med ångturbiner, generatorer och deras kringsystem. TurbinePro arbetar med små klasser (max 12 deltagare) och vi håller till i vårt utbildningscenter/labbhall i Skelleftehamn. Kursen innehåller mycket praktiska demonstrationer, diskussioner och övningar. Alla moment inleds väldigt grundligt så deltagarna behöver inga […]

Utbildningar

TurbinePro arbetar för att höja våra kunders kunskap om ångturbiner, synkrongeneratorer och deras kringsystem.   Vi erbjuder ångturbinutbildningar ute på er anläggning eller i vårt…