Inspektioner av ångturbiner

TurbinePro utför följande inspektioner på ångturbiner, generatorer och deras kringsystem

  • Säkerhetsinspektioner
  • Endoskopinspektioner
  • Egenkontroll av ångturbiner
  • No Stop Check
  • Oberoende inspektion under stor revision
  • Kontroll inför övertagande av ångturbin och generator