TurbinePro arbetar för att höja våra kunders kunskap om ångturbiner, synkrongeneratorer och deras kringsystem.

 

Vi erbjuder ångturbinutbildningar ute på er anläggning eller i vårt utbildningscenter.

 

En typisk ångturbinutbildning anpassas efter anläggningens ångturbiner och den genomförs vid 2 eller 3 tillfällen för att få med alla skiftlag.

 

När vi håller ångturbinutbildningen i Skelleftehamn startar vi måndag morgon så man hinner resa in med bil och flyg och vi håller på till torsdag eftermiddag.
Förutom teori, labbar och demonstrationer så ingår ett studiebesök på Skellefteå Krafts kraftvärmeverk.

 

Vi kallar det ångturbinutbildning men kurserna omfattar  synkrongeneratorer, ångnät, termodynamik, vattenkemi mm.