Inga turbinutbildningar i Skelleftehamn under 2020

P.g.a. pandemin så ställer vi in alla utbildningar som arrangeras i vår utbildningslokal i Skelleftehamn, även om pandemin lugnar ner sig är det dumt att samla deltagare från hela Sverige.
I stället kommer jag hålla utbildningar ute på anläggningarna, då är det bara jag som behöver resa vilket minimerar riskerna.

Det blir tredagarskurser som anpassas efter anläggningens egna ångturbin/generator och deras kringsystem. Utbildningen passar både drift och underhållspersonal.

Dag 1

1. Turbinen och anläggningen

2. Historisk utveckling av turbiner

3. Turbinens delar

4. Säker drift och skademekanismer

Dag 2

4. Forts säker drift

5. Termodynamik

6. Generatorn

Dag 3

7. Kringsystem

8. Drift av turbin/generator

9. Reglering och skydd

10. Underhåll av turbin/generator

Sedan brukar jag lägga in 2 korta föreläsningar där det passar under dagarna

11. P&Id

12. elproduktion i Sverige

Det blir mycket demonstrationer och diskussioner för att hålla uppe intresset hos deltagarna och för att undvika att kursen blir för teoretisk, jag vill att den ska vara praktisk och visuell.