Ångturbindagarna på Arlanda 17-18 januari 2023

Här kommer lite uppdateringar om ångturbindagarna 2023. 

Nu har vi passerat 100 deltagare från 34 anläggningar med 56 turbiner och det finns fortfarande plats för fler.

På grund av pandemiuppehållet så har vi 3 års drift- och underhållshändelser att gå igenom – störningar, skador, haverier, förbättringar, genomförda arbeten etc. Det kommer bli mycket intressant!

I år lägger vi extra fokus på rutiner och instruktioner för att hantera olika farliga händelser som turbinbrand, fastnade ventiler, generatorbrytare som inte öppnar vid trip etc. Vi har märkt att försäkringsbolagen har börjat efterfråga dessa.

Siemens kommer föreläsa om om skademekanismer vid låglastkörning och hur man kan hitta en stabil minlast på en ångturbin. Dom kommer även prata om skademekanismerna kring intermittent körning, dvs. start/stopp av turbinen. Det känns väldigt aktuellt nu med de varierande elpriserna…

Göran Persson från Marioff håller en föreläsning om turbinbränder och hur dom bekämpas med vattendimma. Han kommer även ta upp hur bränder undviks med flänsskydd som bryter stålar, vallning av olja, uppsamling etc.

Tom Christensen från Univar Solutions håller en föreläsning om att maximera turbinoljans livslängd – från fyllning av ny olja till 15 års tjänst. Föroreningar, filtrering, provtagning, analys och onlineanalys.

Gabor Csaba från Fortum kommer föreläsa om polvändningar och andra tillfälliga lagningar på generatorer för att kunna köra medan en ny stator tillverkas.

Med vänliga hälsningar
Anders Linnakangas