El- och Värmeproduktion med ångturbiner 30/10-3/11 2017

Inbjudan till ångturbinutbildning

Nu är det dags att boka utbildning för er personal som jobbar med ångturbiner, generatorer och deras kringsystem.

TurbinePro arbetar med små klasser (max 12 deltagare) och vi håller till i vårt utbildningscenter/labbhall i Skelleftehamn.

Kursen innehåller mycket praktiska demonstrationer, diskussioner och övningar. Alla moment inleds väldigt grundligt så deltagarna behöver inga speciella förkunskaper, momenten slutar på en hög förståelsenivå som ger trygghet i det dagliga arbetet med turbiner och generatorer.

Kursen innehåller förberedande självstudiemoment för att maximera nyttan av utbildningen. Självstudierna omfattar kraft-historik, allmän turbin/generatorkunskap, Sveriges energiproduktion och flödesscheman.

Här finns mer information om utbildningen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.